GrannYran

GrannYran

”GrannYran”

Låt oss Växa tillsammans

Hur det fungerar ?
Du får 10% rabatt på ditt abonnemangspris för varje granne du värvar till ett städabonnemang hos oss på MJ Assistans.
 Exempel på hur det fungerar: Du har städabonnemang och betalar 1000 kr per gång, du värvar tre grannar och ditt städabonnemang har har sjunkit med 30% till 700 kr per gång!
Den nyvärvade grannen kan i sin tur använda sig av Grannrabatten och få ned sitt abonnemangspris.

Hur gör man för att värva då ?