Vår personal

Vår personal är vår främsta tillgång därav så har vi på MJ Assistans har valt vår Personal med väldigt stor omsorg.

De vi anställer måste ha branscherfarenhet och goda referenser från tidigare arbetsgivare.

Vår personal arbetar under bra villkor och bra förhållande några av våra ledstjärnor för personalen är följande.

- Lön enligt kollektivavtal.
- Företagshälsovård för de anställda.
- Försäkrade genom FORA företagsförsäkringar.
- Vi tillhandahåller arbetskläder.
- Personalen kör med företagets bilar och inte sina egna.
- Personalen arbetar inte mer än 40h per vecka
- Personalen utbildas löpande.
- Vår personal har självklart rätt till betald ledighet 5 veckor per år.
- Vår personal går inte på korta säsongsanställningar utan är anställda hela året.
- Vår personal har inte rullande schema utan de har sitt fasta schema så de vet vad de har för arbetstider.

Vårt mål är att våran personal skall ha det riktigt bra på jobbet då detta speglar hur de utför sitt arbete ute på fältet.
Självklart så talar all vår personal Svenska.

Svenska