Företaget & miljön

Svenska

Företaget & miljön

Miljövänlighet är att undvika onödigt bruk av resurser och välja miljöutvecklande alternativ. MJ assistans främsta möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning går genom företagets produkter och medarbetarnas kunskaper. Genom att arbeta strukturerat och kundanpassad med god planering kan MJ assistans minska den totala belastningen på miljön och samtidigt erbjuda både kunder och medarbetare en renare och mer trivsam inre miljö.
Med ett utvecklande miljöarbete stärker dessutom företaget sin position och konkurrenskraft på den öppna marknaden.
Genom företagets målsättning om att erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster ska MJ assistans:

  • Följa lagar och förordningar
  • Aktivt välja miljöförbättrande och resursbesparande produkter
  • Arbeta kompetensutvecklande inom företaget
  • Erbjuda företagets kunder miljöutvecklande tjänster


Minskad miljöpåverkan

Genom att följa företagets miljöpolicy bidrar MJ assistans till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt leder detta till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och ett mer hälsosamt och långsiktigt hållbart resultat för våra kunder.